Noodkreet namens Woningzoekers in Heiloo

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:

De woningbouwplannen in Heiloo worden waarschijnlijk wederom ernstig vertraagd door diverse bezwaarmakers die beroep aantekenden tegen bestemmingsplan de Zandzoom bij de Raad van State alsmede door het uiteenvallen van de coalitie in Heiloo.

Veel jonge maar ook oudere inwoners van Heiloo zijn bijna wanhopig en maken zich ernstig zorgen over het vinden van een betaalbare woning. Moeten zij hun heil elders gaan zoeken? Met alle gevolgen van dien voor Heiloo.

De woningmarkt is overspannen, ook in Heiloo. Het kopen van een woning is voor starters bijna onmogelijk. Veel jongeren willen in Heiloo blijven wonen maar door het beperkte aanbod aan geschikte, betaalbare  woningen zijn zij gedwongen om zich ook elders te oriënteren. Vinden zij een woning die ze wel kunnen betalen, dan is de kans groot dat deze flink wordt overboden. Zowel de landelijke als de lokale overheid erkent dit probleem en stimuleren de bouw van nieuwe woningen.

Toch loopt de vertraging van het bestemmingsplan Zandzoom, waar de bouw van zo’n 1200 woningen gepland staat, steeds verder op. Hoe kan dit voortduren? Dat vragen vele starters, ouders en ouderen zich af!

Mijn dochter is al jaren op zoek naar een betaalbare koopwoning. Zij  mag nu huren voor een bedrag dat de maandlasten van een koopwoning ruimschoots overstijgt. Dan lees ik in de krant over procedures en bezwaren die te maken hebben met rugstreeppadden, vleermuizen, stikstof, CO2, PFAS en dan denk ik, prima allemaal maar kan dit niet sneller? Nederland schiet door in regelgeving (die er op zich moet zijn natuurlijk, geen discussie) voor allerlei milieuzaken en dat gaat onevenredig ten koste van de primaire behoefte en recht van mensen om te (kunnen) wonen.

En daar komt dan nu de soap in de Heilooer gemeenteraad bij met alle gevolgen van dien. Ik ben er even ingedoken:

Het bestemmingsplan Zandzoom is na jarenlange vertragingen (5 jaar vertraging!!)  eindelijk in het voorjaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad en het College B&W. Een aantal bezwaarmakers, waaronder ook de stichting Heilloze Weg gaat nu zelfs nog naar de Raad van State. Als ze dat niet hadden gedaan waren de woningen nu reeds in aanbouw geweest.

Deze stichting is fel gekant tegen de aanleg van de afslag van de A9. Maar maakt nu ook bezwaar tegen het bestemmingsplan Zandzoom, NB een ander bestemmingsplan dan dat voor de A9-afslag.

Natuurlijk is er sprake van een gewenste goede verkeersafwikkeling maar dat betekent niet dat de bouw van 1.200 woningen jarenlang moet worden tegengehouden. Als we niet bouwen loopt Heiloo leeg en krijgen we weer te maken met vergaande veroudering en evenzogoed een tekort aan passende woningen voor alle inwoners.

De genoemde stichting bestaat uit een klein aantal mensen die zich opwerpen voor bescherming/behoud van flora en fauna maar kennelijk verder op geen enkele wijze mee willen denken over de gevolgen voor een grote groep van inwoners, jong en oud, uit Heiloo. De starre houding van deze groep fanatieke bezwaarmakers resulteert in een enorme vertraging van de woningbouwplannen en leidt tot een uitzichtloze situatie voor de jonge maar ook zeker voor de oudere woningzoekenden in Heiloo. Zij worden daar blijkbaar bij gesteund door enkele gemeenteraadsleden.

Als gevolg van de bezwaren van deze stichting lopen de te maken kosten voor de gemeente Heiloo alleen maar op. Deze kosten zullen uiteindelijk worden afgewenteld op ons, de inwoners van Heiloo en leiden tot (verdere) besparingen op de sociale en culturele voorzieningen in de gemeente.

De Politiek is onbetrouwbaar!

Ik vraag mij regelmatig oprecht af of de gemeenteraadsleden wel echt met de belangen van de inwoners bezig zijn.

Verleden week is als gevolg van gepleegd kiezersbedrog van mevrouw Konijn – je zetel inleveren is een ding, maar overlopen naar de oppositie tijdens de zittingsperiode van een coalitie is kiezersbedrog – een nieuw conflict geboren. De eenmansfractie van de heer Valkering is met het overlopen van mevrouw Konijn verdubbeld en maakt hierdoor feitelijk machtsmisbruik.

Alle bezwaren tegen zowel afslag A9 als tegen de gewenste woningbouw leiden nu zeker tot nog meer vertragingen en daarbij flinke kostenverhogingen.

Zowel het bestemmingsplan afslag A9 als bestemmingsplan Zandzoom (woningbouw) zijn naar mijn mening door een langdurig democratisch besluitvormingsproces vastgesteld en dienen nu snel te worden uitgevoerd. NB Het bestemmingsplan Zandzoom had al in 2015 vastgesteld moeten zijn en loopt dus inmiddels al 5 jaar achter!!

Afsluitend, Politiek en Bezwaarmakers, houdt alstublieft rekening met de belangen van woningzoekers!

Als geboren en getogen Heilooer en vader van een woningzoekende dochter in Heiloo, roep ik de inwoners op om de stichting heilloze weg alsmede de politieke partijen duidelijk te maken dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten stoppen met voortdurende bezwaren om verdere onwenselijke vertraging van de woningbouwplannen te voorkomen.

Daarvoor hebben we een petitie op laten stellen en ik verzoek alle inwoners die het met mij eens zijn deze petitie te ondertekenen.

De uitkomst zal aan de gemeenteraad en bezwaarmakers aangeboden worden.

Met vriendelijke groet

Ed Verbeek, Heiloo.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu